centre

 Programma

15.00 uur Opening
15.00-15.30 uur Ledenplatform (alleen voor leden!)
15.45-17.00 uur Themabijeenkomst "Werkdruk universiteiten"
17.00-18.00 uur Borrel
 

Meer over de inhoud van het programma

Ledenplatform
Het ledenplatform is een besloten onderdeel dat alleen voor FNV-leden aan de TU Delft is bedoeld. Zo stellen leden en bestuur de jaarrekening 2018 en het jaarverslag 2018 vast. Ook zal er een nieuwe voorzitter worden benoemd, de huidige voorzitter is met vervroegd pensioen gegaan. Interesse in een bestuursfunctie? Stel je verkiesbaar voor 22 maart 2019.
 
Themabijeenkomst "Werkdruk aan universiteiten"
Iedereen is welkom vanaf dit onderdeel. We werken nog hard aan de themabijeenkomst, hoe die er uit komt te zien is nog niet bekend. Het thema is uiteraard wel bekend, namelijk werkdruk aan universiteiten. In de CAO-NU is bepaald dat alle universiteiten eind 2017 hun plannen van aanpak van de werkdruk moesten indienen. De plannen liggen er, maar papier is geduldig. Merken we dat onze werkdruk al minder wordt? Een recent onderzoek van de FNV en de VAWO toont aan dat de werkdruk op de universiteiten nog altijd (zeer) hoog is: maar liefst 71% van de respondenten geeft aan dat hun hoeveelheid werk is toegenomen in plaats van afgenomen.
 
Plannen van aanpak werkdruk
Zoals gezegd hebben alle universiteiten eind 2017 een plan van aanpak van de werkdruk moeten indienen. Binnen de TU Delft ligt de verantwoording daarvan op faculteitsniveau. Ken jij de maatregelen daarin voor jouw afdeling/dienst? Wat werkt wel en wat gaat niet werken? En vooral, hoe kun je zelf invloed uitoefenen op het slagen van de aanpak van werkdruk? Kom naar de themabijeenkomst en ga met ons in discussie!
 
Borrel
Even met elkaar nababbelen, kennismaken, netwerken met bites & bubbles.